14 فوریه, 2017
بازاریابی
علم احساسات و هیجان در بازاریابی
چگونه مغز ما تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را به اشتراک بگذارید و به چه کسی اعتماد کند هر روزه ما صدها نوع مختلف از احساس […]