5 سپتامبر, 2015
مثالی از اثر پروانه ای در جهت عکس
در مطلبی از هفته پیش با کلیات این اثر آشنا شدیم و مثالی از شبکه های اجتماعی دیدید که این اثر به معنای اینست که کارهای […]
1 سپتامبر, 2015
اثر پروانه‌ای در بازاریابی
آیا تاکنون از اثر پروانه‌ای شنیده‌اید؟ این تئوری بر مبنای تئوری آشوب شکل گرفته و درواقع منتصب به شخصی بنام اِدوارد لورنز برای توضیح حساسیت وابستگی […]