24 آگوست, 2016
مدل 7 اس مکینزی
مدل 7 اس مکینزی چیست؟
تعریف: مدل 7 اس مکینزی ابزاری است که با نگاه کردن به 7 عنصر کلیدی و داخلی سازمان طراحی سازمانی یک شرکت را تحلیل می‌کند که […]