20 ژوئن, 2014
آینده بازاریابی از دیدگاه یک آینده پژوه
بازاریابی دیجیتالی یا همان بازاریابی الکترونیکی هر روزه بیشتر در ابزارهایی مثل تبلت ها،گوشی های هوشمند و جدیدا عینک های گوگل نفوذ می کند. برای آنکه […]