20 ژوئن, 2016
آنالیز رفتار مصرف‌کننده
آنالیز رفتار مصرف‌کننده با 12 پرسش ساده و چگونگی انجام آن – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب  ضمت اشاره به دشوار بودن آنالیز رفتار مصرف‌کننده به دلیل وجود فاکتورهای تأثیرگذار بسیار زیاد، 7 مورد از 12 پرسش ساده […]
17 ژوئن, 2016
آنالیز رفتار مصرف‌کننده
آنالیز رفتار مصرف‌کننده با 12 پرسش ساده و چگونگی انجام آن – بخش اول
آنالیز رفتار مصرف‌کننده به دلیل وجود فاکتورهای تأثیرگذار بسیار زیاد کار بسیار سخت و دشواری است. بااین‌وجود، اگر شما این 12 پرسش ساده و پایه را […]