19 ژانویه, 2015
از 4p تا 4c بازاریابی
هنگامی که شما یک پروژه جدید بازاریابی دارید، چگونه بر موثرترین روش‌ها تمرکز می‌کنید؟ چگونه می‌توانید وظایف خود را به بخش‌های قابل کنترل تقسیم کنید؟ جروم […]
18 نوامبر, 2014
تشریح آمیزه‌ی بازاریابی شرکت گوگل
آمیزه‌ی بازاریابی ابزاری است که در تعریف استراتژی‌های بازاریابی به بازاریابان کمک می‌کند و به این معنی است که بین عوامل مختلف باید یک نگرش سیستمی […]