1 آگوست, 2016
آمیخته بازاریابی خدمات – از 4پی به 7پی
بازاریابی به‌طورکلی به دلیل در ارتباط بودن با انسان به‌عنوان موجودی زنده و پویا و در حال تغییر دائم، مقوله‌ای پویا و در حال تغییر است […]