12 آگوست, 2017
اندازه گیری اثربخشی تیم فروش
اندازه‌گیری میزان اثربخشی تیم فروش
فروش بخش اصلی یک کسب‌وکار است، در واقع همه‌ بخش‌های دیگر کار می‌کنند تا بخش‌فروش بتواند کار را به درستی پیش ببرد. از همین رو فرآیندفروش باید به درستی و دقت اجرا شود.
16 فوریه, 2016
چگونه در فروش بر مهم‌ترین عامل اعتراض پیروز شویم؟
برخی تصور می‌کنند که مهم‌ترین اعتراض در حین فرایند فروش موضوع قیمت است، اما من شخصاً با این موضوع مخالفم. اما اجازه دهید در ادامه به توضیحات […]