1 سپتامبر, 2017
بهبود نرخ وفاداری مشتری
بهبود نرخ وفاداری مشتری به سبک جف بزوس
جف بزوس مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت آمریکایی یعنی آمازون است. آمازون دارای بیشترین تعداد مشتریان وفادار است و گفته می‌شود این را مدیون استراتژی‌ها و تفکر خلاق جف بزوس است.
30 ژوئن, 2014
10 مزیت برندهای واسطه ای
بازاریابان و نویسندگان تجاری نویس سالهاست که در مورد حذف واسطه گری ( حذف دلالان) صحبت می کنند و برای رسیدن به روابط مستقیم و از […]