19 آگوست, 2014
چرا بازاریابی همراه ؟
پیشرفت فن آوری تغییرات بسیاری در زندگی امروز به وجود آورده است. برای پیدا کردن قیمت یک کالا دیگر راهی بازار نمی شویم. کتابخانه ملی رونق […]
11 آگوست, 2014
بازاریابی را از خود آغاز کنیم!
مدت کوتاهی است که با این وبسایت آشنا شده ام. مقالات متعدد و تجربیات خواندنی آن بسیار مرا به خود جذب کرد. تلنگر بزرگی را در […]