7 نوامبر, 2014
فروش اینترنتی خود را به طرزی شگفت انگیز افزایش دهید!
1. وقتی به یک مشتری اولین فروش را انجام می دهید، آن مشتری را پیگیری کنید و فروش به وی را ادامه دهید. می توانید با […]
6 سپتامبر, 2014
5 راه برای یافتن مشتریان جدید
شما به مشتریان بیشتری نیاز دارید؟! البته که نیاز دارید. با این وجود، آیا شما از آن دسته افراد هستید که در شغل خود به طور […]
6 سپتامبر, 2014
تاثیرگذارترین پوشش برای اثرگذارترین فروشنده
در فروش، شما شانس دومی برای برجای گذاشتن تأثیر اولیه نخواهید داشت. افراد؛ اعتماد، راستی و صداقت و اعتبار را از شما می خرند. از این […]
6 سپتامبر, 2014
ارتباط حیاتی بین فروش و تکنولوژی
امروزه چه کاری انجام می دهید تا بهتر و متفاوت تر از رقبای خود دیده شوید؟! چطور مشتریان جدید را پیدا کرده و جذب می کنید؟! […]