13 آگوست, 2014
بازار درمانی یا بازاریابی؟
آیا مطمئنید که خدمات یا کالای شما به بازاریابی احتیاج دارد؟! شاید قبل از آن می بایست به بازار درمانی بپردازید.