16 سپتامبر, 2016
گوش دادن فعال
گوش دادن فعال – بخش دوم و پایانی
در قسمت قبل شش مانع گوش دادن فعال را توضیح دادیم و طی آن فهمیدیم که بسیاری از موانع گوش دادن غیر اختیاری است و ما حتی […]
14 سپتامبر, 2016
گوش دادن فعال
گوش دادن فعال و 6 مانع جلوگیری کننده از آن – بخش اول
امروز می‌خواهم در مورد گوش دادن فعال و کلاً گوش سپردن به محیط اطراف مواردی را ذکر کنم. برچسب ها: برقراری ارتباط, مذاکره, گوش دادن فعال
11 سپتامبر, 2016
بازاریابی تلفنی
بازاریابی تلفنی چیست و چه تکنیک هایی دارد؟
بازاریابی تلفنی نوعی از بازاریابی مستقیم است که در آن فروشنده از تلفن استفاده می‌کند تا با مشتری ارتباط برقرار نموده و بتواند به آن‌ها اطلاعاتی […]